Fremstil dit eget lægemiddel

- undervisningsmateriale til kemi og bioteknologi på STX og HTX

elever i studiepraktik

Undervisningsmaterialet er til brug i gymnasiet og henvender sig primært til elever med kemi B/A eller bioteknologi A. Formålet er at give eleverne indblik i lægemiddeludvikling ved at give dem muligheden for selv at fremstille et lægemiddel.

Hele processen bag lægemiddeludviklingen beskrives i "Fra molekyle til menneske". 

Øvelsen "Fremstil dit eget lægemiddel (basis- eller udvidet forløb)" handler om det trin i lægemiddeludvikling, som vedrører sammensætning af lægemidler og lægemiddelfremstilling. I øvelsen sammensættes og fremstilles et lægemiddel, som kan bruges mod forstoppelse.

Vejledninger og øvelsesmaterialer

I kan enten vælge at gennemføre et basisforløb eller et udvidet forløb. Basisforløbet er estimeret til at tage 7x45 min (inklusive elevernes forberedelsestid og rapportering). Det udvidede forløb er estimeret til at tage 8x45 min (inklusive elevernes forberedelsestid og rapportering).

Teori-videoerne er de samme for de to forløb.

 

 

 

 

Teorivideoer

Du skal bruge teorien, som vi gennemgår i disse videoer, i laboratoriet og til at besvare de spørgsmål, som knytter sig til øvelsen.

Lægemidler, lægemiddelfremstilling og den orale administrationsvej

I denne video gennemgår vi:

  • hvad et lægemiddel er, hvad det indeholder og hvordan det fremstilles
  • hvad compliance betyder
  • hvad en lægemiddelform er
  • hvad en administrationsvej er
  • hvad oral administration er
  • hvilke overvejelser du skal gøre dig ved lægemiddelfremstilling og udvikling.

Emulsioner, emulgatorer og fysisk stabilitet

I denne video gennemgår vi

  • hvad en emulsion er
  • emulsioners fysiske egenskaber
  • hvad en emulgator er
  • hvordan emulsioner fremstilles

Introduktion til øvelsen

I denne video introducerer vi dig til laboratorieøvelsen, så du ved, hvordan du skal sammensætte og fremstille dit lægemiddel.