Design din egen smertestillende medicin - undervisningsmateriale til kemi og bioteknologi på STX og HTX

Gør din undervisning i kemi og bioteknologi anvendelsesorienteret.

’Design din egen smertestillende medicin’ er et undervisningsmateriale til brug i gymnasiet. Materialet henvender sig primært til elever med kemi B/A eller bioteknologi A.

Formålet med materialet er at give eleverne indblik i lægemiddeludvikling ved at give dem muligheden for selv at designe smertestillende medicin.

Det er en kompleks proces at udvikle nye lægemidler. Lægemiddeludvikling starter med forskning, efterfulgt af prækliniske studier i dyr og sammensætning af lægemidlet, inden lægemidlet testes i kliniske studier i mennesker og derefter godkendes af myndighederne, før det kan bruges af patienter. Lægemiddeludvikling er beskrevet nærmere i dette materiale. Denne øvelse omhandler særligt det trin i lægemiddeludvikling, som vedrører forskning og udvikling, herunder molekyleoptimering. I øvelsen skal eleverne vha. platformen Mcule designe en ny analog af flurbiprofen, der virker mod smerter i halsen.

Materialet består af vejledninger, baggrundsinformation og teorivideoer.

Teorivideoer

I denne video gennemgår vi intermolekylære bindinger, som kan bruges til at forklare og forudse, hvordan molekyler interagerer med hinanden.

I nedenstående video gennemgår vi COX enzymerne og deres rolle i kroppen. Vi introducerer dig også for NSAIDs.

I nedenstående video gennemgår vi øvelsen, hvor du skal designe din egen smertestillende medicin. Vi giver dig også en vejledning til de to programmer/hjemmesider (rscb.org og mcule.com), som du skal bruge til øvelsen.