Uddannelse ved Institut for Farmaci

Uddannelse på Institut for Farmaci

Institut for Farmaci er involveret i forskellige uddannelsesforløb, organiseres gennem School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool).

PharmaSchool tilbyder en Bachelor i farmaci på dansk, og to internationale kandidatuddannelser på engelsk: MSc in Pharmaceutical Sciences and MSc in Medicinal Chemistry.

Instituttet tilbyder desuden to efteruddannelseskurser, MIND (Master of Industrial Drug Development) og MRA (Master of Medicines Regulatory Affairs), samt internationale sommerkurser.

 

Som specialestuderende på Institut for Farmaci indgår du i det daglige arbejde sammen med de øvrige ansatte og udfører et mindre, afgrænset delprojekt inden for de igangværende forskningsprojekter. Du vil under forløbet være tilknyttet én eller flere vejledere, som har et indgående kendskab til dit projekt.

Læs specialekataloget 2024

Specialekataloget er ment som en inspiration og hjælp til at finde det rigtige speciale for dig. Kataloget er opdelt således, at de enkelte forskningsgrupper med tilhørende vejledere er beskrevet sammen med eksempler på specialeopgaver. Da du først skal udføre dit speciale på et senere tidspunkt, er disse beskrivelser kun ment som et udgangspunkt, eftersom forskningsresultater opnået indtil da kan ændre projekterne. De endelige projekter udformes derfor efter aftale med de studerende umiddelbart inden projektets start.

Da der er begrænsninger på antallet af studerende på de enkelte projekter, har du større chance for at få det ønskede speciale, jo tidligere du er ude. Du skal desuden overveje, om du vil skrive speciale alene eller sammen med en anden studerende (dette er nogle steder et krav).