Institut for Farmacis historie

Institut for Farmaci har det største og mest vidtspændende akademiske undervisnings- og forskningsmiljø med fokus på farmaceutiske videnskaber i Danmark.

Institut for Farmaci blev dannet 1. januar 2012 som resultat af en dobbelt fusion af det tidligere Farmaceutisk Fakultet, dele af det tidligere Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og det tidligere SUND til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Vi ser Institut for Farmaci som en stærk enhed med fokus på alle aspekter af lægemidler, lige fra udvikling af nye aktive stoffer til udvikling af nye lægemiddelformuleringer til distribution til og anvendelse af patienter – fra molekyle til samfund.

Historie

Farmaci i Denmark

Viden om lægemidler, i særdeleshed urtelægemidler, går tilbage til antikken. Skelnen mellem lægefaget (diagnose og behandling) og det farmaceutiske fag (produktion og distribution af lægemidler) opstod omkring 700 f.Kr. i Bagdad.
I Danmark blev denne skelnen reguleret ved lov i 1672 af Kong Christian V.

Kemifaget udspringer af det farmaceutiske fag, og de to første professorer i kemi på Københavns Universitet var farmaceuter (1795). Den berømte fysiker og kemiker H.C. Ørsted var også uddannet farmaceut.

I 1892 blev Den Kongelige Farmaceutiske Højskole etableret i Københavns bymidte. 50 år senere, i 1942, blev den flyttet til dens nuværende placering på Universitetsparken 2 i København.

Instituttet i det 21. århundrede

I 2003 blev navnet ændret til Det Farmaceutiske Universitet. Det Farmaceutiske Universitet blev ledet af personale, udpeget ved valg.

I 2005 indførte regeringen den nye universitetslov. Én af konsekvenserne af denne lovgivning var, at universiteterne blev ledet af bestyrelser med eksternt flertal.

I 2007 blev Det Farmaceutiske Universitet fusioneret ind i Københavns Universitet som Farmaceutisk Fakultet. I 2012 blev fakultetet fusioneret igen, denne gang til det større Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som Institut for Farmaci og Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi.

Således endte de farmaceutiske videnskaber, hvor de startede: som en del af Københavns Universitet.