Bente Gammelgaard

Bente Gammelgaard

Professor

Primære forskningsområder

Analytisk Kemi centereret om kobling af ICP-MS med separationsmetoder - CE og LC.

  • Karakterisering af nanopartikler og andre drug delivery systemer
  • Selenmetabolisme - sundhed og sygdom
  • Metal-baserede lægemidler - interaktioner med biomolekyler
  • Kvantificering af peptider og proteiner

Uddannnelsesforskning: Forbedring af læringen ved laboratorieundervisning på universitetsniveau (Samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik)

Aktuel forskning

  • Single Particle ICP-MS karakterisering af nanopartikulære drug delivery systemer
  • Selenspeciering i biologisk materiale, kvantitativ og kvalitativ analyse med fokus på selens metabolisme
  • Interaktion af metal-baserede lægemidler med biomolekyler og lægemiddelformuleringer
  • Kvantitativ bestemmelse af proteiner og peptider

Uddannelsesforskning: Øget kvalitet af læringen i laboratorieundervisning på universitetsniveau

Undervisnings- og vejledningsområder

Kursusansvarlig for Farmaceutisk Analytisk Kemi - et obligatorisk bachelorkursus (220 studerende/år) med fokus på instrumentelle metoder til lægemiddelanalyse, primært chromatografi og massespektrometri - teoretisk og praktisk

Vejledning af specialestuderende

ID: 1301053