11. marts 2022

Sundhedsstyrelsen udpeger Camilla Foged som ekspert i nyt råd

Professor Camilla Foged
Professor Camilla Foged, Institut for Farmaci.

Professor Camilla Foged fra Institut for Farmaci er udpeget som en af de i alt elleve eksperter i Vaccinerådet, som fremover skal rådgive Sundhedsstyrelsen.

Camilla Fogeds rolle i Vaccinerådet bliver at rådgive inden for fagområdet vaccinologi, et område hvor hun som bekendt har både stor erfaring og en lang publikationsliste. Hun er også leder af gruppen Vaccine Design and Delivery her på Institut for Farmaci.

Vaccinationsrådets opgaver

Sundhedsstyrelsen har dannet det nye råd for at sikre en højt kvalificeret og bred rådgivning i forhold til vaccinationsindsatser.

Rådet skal også sikre, at styrelsen kan træffe beslutninger ud fra den bedst mulige oplysning og ud fra flere forskellige, faglige perspektiver.

En af de første store opgaver for Vaccinationsrådet bliver at rådgive om efterårets vaccinationsindsats mod covid-19.

Det nye Vaccinationsråd er bredt sammensat på baggrund af erfaringerne fra pandemien, og udover vaccinologi er der også repræsenteret fagligheder inden for infektionsmedicin, almen medicin, bioetik, sundhedsøkonomi og adfærdsforskning.