11. januar 2022

Skole-Medicin-Temadagen: nyt undervisningstilbud til skoleelever på mellemtrinnet

Kan skoleelever læse og forstå en indlægsseddel? Kan de forklare, hvorfor noget medicin findes som tabletter, mens anden 

medicin kun finder vej ind i kroppen via inhalation eller injektion? Hvor lang tid tager det egentlig at opløse en brusetablet? Kan eleverne gennem diskussion og øvelser opnå ny viden omkring smerter og smertestillende medicin? Og kan de lære at omgås medicin mere hensigtsmæssigt?

Disse og mange andre spørgsmål vil et forskerteam fra Institut for Farmaci på Københavns Universitet og Rigshospitalet undersøge med projektet Skole-Medicin-Temadagen (SMT) i løbet af det næste 1 ½ år, hvor det vil blive kvalitetsudviklet, implementeret og evalueret på intet mindre end 80 skoler fordelt i hele Danmark.

Projektet ledes af lektor Lotte Stig Nørgaard fra Københavns Universitet og viceprojektleder, klinisk farmaceut Bettina Nygaard Nielsen fra Rigshospitalet.

”Ambitionen har fra starten været at gøre SMT til en fast tilbagevendende begivenhed på danske skoler, og vi er nu kommet dette et skridt nærmere med støtten fra Novo Nordisk Fonden”, fortæller Lotte Stig Nørgaard og Bettina Nygaard Nielsen.

SMT er et velafprøvet koncept, der består af 12 forskellige lege- og læringsaktiviteter, og det er apoteksfarmaceuter, som er blandt de bedst uddannede lægemiddeleksperter, som underviser på SMT på lokale skoler. 

Emner