29. april 2022

Professor Sven Frøkjær bliver emeritus

Pharma Talks

Sven Frøkjær, som i sin lange karriere både har været rektor, dekan og co-founder af to opstartvirksomheder, kan nu se frem til en ny status som professor emeritus fra starten af juni i år. Pharma Kommunikation har mødt ham til en snak om hans mange erfaringer fra farmaciens verden.

Professor Sven Frøkjær

Professor Sven Frøkjær kom tilbage til forskningen i universitetsverdenen, var det fra omkring 20 års arbejde hos Novo Nordisk inden for drug delivery og formulering af peptider og proteiner. Han har været professor i farmaci siden 1993.

Hvad har optaget dig allermest i din forskning?

”Da jeg arbejdede på Novo Nordisk, så var vi meget tidligt ude inden for området nanomedicin. Her var jeg ansat på et projekt, hvor jeg skulle være med til at vurdere om man kunne bruge nanopartikler til oral absorption af insulin. Det kom til at præge min forskning, også efter jeg forlod Novo Nordisk – her fortsatte jeg med emnet drug delivery, baseret på liposomer. Jeg fortsatte også min forskning fra Novo inden for peptider og proteiner, så det har været der min forskning har været centreret, i sammenhæng med nanomedicin - specielt med udgangspunkt i en fysisk kemisk forståelse af systemerne.”

Hvordan var det så at komme fra industrien og tilbage til universitetsverdenen?

”Det var da en overgang. Hos Novo Nordisk havde jeg jo også været involveret i mange andre ting ved siden af min forskning, fx at udvikle foder til pighvarlarver. Men allerede i min tid på Novo Nordisk havde jeg haft undervisning Pharma og desuden haft et del specialestuderende samt PhD-studerende og erhvervsforskere, så på den måde var overgangen mindre. Universitetsverdenen er jo anderledes end industrien, man arbejder mere individuelt, til gengæld oplevede jeg en stor forskningsfrihed, hvor jeg kunne tage nogle længere og sejere træk med forskningen sammen med min gruppe. På universitetet er der jo så til gengæld udfordringerne med at søge midler fra forskningsråd og fonde.”

Hvis du skulle pege på en af de mest spændende opdagelser, du har været med til at gøre i din karriere som forsker, hvad ville det så være?

”Der har være rigtig mange ting, men bl.a. den forskning som ligger bag det firma, jeg var med til at starte, LiPlasome Pharma, var rigtig spændende. Hvis jeg skal nævne endnu en ting, som jeg tænker tilbage på, var det samarbejde jeg havde med en af mine ph.d.-studerende, Minna Grønning Madsen, hvor vi for første gang så insulin pro-fibriller i bulk (se illustration nedenfor).

Oligomer under fibrilleringsproces.
Insulin pro-fibriller i bulk - første billede af deres 3D-struktur.

Minna brugte small angle X-ray scattering som teknik til at danne billedet af disse meget tidlige insulinaggregater, og det var altså første gang overhovedet at nogen viste de her pro-fibriller i en opløsning. Det var stort og det ændrede grundlæggende mit syn på protein fibrilleringsprocessen. Det er sådanne øjeblikke, man går efter og drømmer om.

Det er det, der gør det værd.”

Her tilføjer Sven Frøkjær, at vejledning og undervisning også har givet ham mange glæder:

”Ud over disse højdepunkter, så er det jo også spændende at vejlede de unge mennesker inden for de områder, man selv synes er super spændende. Det har været min daglige glæde.”

Du har haft flere lederstillinger, som fx rektor og dekan. Hvad har du taget med dig herfra?

”Også mens jeg var på Novo Nordisk interesserede jeg mig for livet her på Pharma. Jeg havde jo fået en uddannelse her som gav mig nogle ekstremt gode muligheder professionelt. Derfor har mit hjerte banket for Pharma lige fra min første færd herinde, og det gør det stadigvæk. Jeg vil sige, at det lå ikke i min karriereplan at blive rektor, men det blev så at sige min skæbne at bringe Pharma videre, også efter fusionen med KU. Jeg ville gerne være med til at sikre, at området for de farmaceutiske videnskaber blev ved med at udvikle sig optimalt. Det var drivkraften for først at fusionere med KU, og senere med KU SUND. Jeg har altid stræbt efter en transparent og inddragende ledelsesstil med det formål at skabe de optimale rammer og et godt arbejdsklima for alle.”

Som emeritus ser Sven Frøkjær frem til fortsat at kunne have sin daglige gang på kontoret, hvor han har mange gode kollegaer, og så glæder han sig til at kunne fortsætte i rollen som mentor og til bl.a. fortsat at kunne hjælpe med fondsansøgninger og lignede. Men der bliver dog forhåbentlig også mere fritid, hvor han bl.a. glæder sig til at sejle både her og i den båd han er medejer af, og som ligger i Middelhavet.