Lotte Stig Nørgaard

Lotte Stig Nørgaard

Professor

Medlem af:

  Har alle mine forskningsaktive dage haft apoteket som genstandsområde: dets teknologi, dets personale, hvad personalet siger og gør ift kunderne, kundernes oplevelse af lægemiddelinformationen, deres lægemiddelrelaterede problemer og løsninger, fremtidens apotek og farmaceut, apotekets sundhedsydelser, apotekets sammenhæng og samarbejde med det omgivende samfund. Har de senere år ydermere opkvalificeret mig indenfor journalistisk formidling af forskning, ligesom jeg også har lavet en del forskning indenfor sygehusområdet.

  Primære forskningsområder

  Clinical pharmacy/Klinisk Farmaci: Kommunikation på apoteket, den kliniske farmaceutrolle, løsning af sektorovergangsproblemer, bæredygtige lægemidler, patientperspektiv på lægemiddelbrug

  Medicine use/Lægemiddelanvendelse: Bæredygtige lægemidler,  patientperspektiver på lægemiddelanvendelse, restordreproblematikker og præparatskifte på hospital, tværfagligt samarbejde, undervisning i folkeskolen om lægemidler, unges brug af study drugs mm

  Aktuel forskning

  Min aktuelle forskning befinder sig primært indenfor områderne clinical pharmacy (klinisk farmaci) og medicine use (lægemiddelbrug), med hovedvægt på førstnævnte:

  * Patientinvolvering i forskning og undervisning

  * Genordination af medicin på primærapotek

  * Bæredygtige lægemidler

  * Tværfagligt samarbejde mellem læger og farmaceuter

  * Farmaceuters undervisning i danske skoler

  * Apotekets rolle overfor canceroverlevere med senfølger

  * Kommunikation på apotek 

  * Unge og lægemidler (kronisk syge unge, study drugsbrug mv) 

  * Patientsikkerhedsproblematikker ved præparatskift (hospital)

  * Sektorovergangsmodel mellem farmaceuter på hospital og primærapotek

  * Deltagerorienteret forskning/aktionsforskning

   

   

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Har siden 2016 holdt en del oplæg om journalistisk formidling af forskning. Tog i 2016 den journalistiske tillægsuddannelse, var i 7 år faglig skribent på nyhedsbrevet Fredag Formiddag og er redaktionskomitemedlem hos "Helse".  Er leder af PharmaSchools Outreachteam. 

  Styrer på 15. år "Studieophold på apotek" (30 ECTS-kursus), som er Københavns Universitets største studieenhed.

  Har udviklet, ledet og undervist på samfundsfarmacis innovationskursus Contemporary Social Pharmacy,

  Specialevejledninger 2023 og 2024:  Rådgivning på on-lineapoteker, udvikling af kompetencemateriale til brug for apotekspersonale overfor canceroverlevere med senfølger, udvikling af tilvalg i patientcentreret klinisk farmaci.

  Metodisk/design:

  • Kvalitative datakvalitetskriterier og dataindsamlingsmetoder
  • Aktionsforskrning

  Sidder i styregruppen for det 1 1/2 år lange tilvalgsinitiativ: Patient-centreret Klinisk Farmaci (PCKF), og har siden 2022 været repræsentant for det sundhedsvidenskabelige fakultet i styregruppen for universitets "Praksisintegrerende Undervisningsaktiviteter". Har bidraget til etablering af og sidder på 6. år i styregruppen for "Netværk for Udvikling af Apotekspraksis" (NUAP).

  ID: 1432191