Birger Brodin Larsen

Birger Brodin Larsen

Professor

Primære forskningsområder

Forskningsgruppen undersøger hvorledes cellernes membrantransportproteiner kan påvirke hvordan lægemidler optages i hjernen, og hvordan de fordeles rundt i organerne. Denne viden benyyter vi til at fremstille lægemidler og undersøge deres transport til hjernen.

Birger Brodin fokuserer på hvorledes lægemiddelstoffer trænger fra blodet og ind i hjernen. Hjernens blodkar er næsten uigennemtrængelige for de fleste stoffer, og derfor har disse blodkar fået tilnavnet "blodhjernebarrieren". Grunden til at disse blodkar er så tætte er dels at de sidder rigtig godt sammen ved hjælp af særlige proteiner, de såkaldte "tight junctions". Men en anden grund er også at blodhjernebarrieren er spækket med proteiner der under forbrug af energi opdager fremmede stoffer der er på vej ind i hjernen, og omgående pumper dem ud igen. Dette gælder desværre også lægemidler, og det er derfor en stor udfordring at designe lægemidler der kan slippe ind i hjernen. 

Forskningsgruppen arbejder med at fremstille kunstige blodhjernebarrierer, baseret på levende celler fra henholdsvis slagtekvæg og rottehjerner. Det er lykkedes forskningsgruppen at fremstille nogen af de tætteste kunstige blodhjernebarrierer der er rapporteret i den videnskabelige litteratur. Disse  væv opdyrkes  op i laboratoriet og vi kan herefter undersøge om lægemidler kan trænge gennem den kunstige blodhjernebarriere og hvlike effluxpumper der eventuelt pumper dem ud igen.

Forskningsgruppen undersøger ligeledes hvilke andre transportproteiner der er tilstede i blodhjernebarrieren. Da hjernen også skal forsynes med næring og hormoner er der en række specialiserede proteiner der sørger for at disse stoffer er i stand til at slippe ind fra blodet. Vi undersøger derfor hvilke optagsmekanismer der er tilstede, med henblik på at undersøge om man kan designe lægemidler der decideret kan blive taget op via transportproteiner og blive transporteret ind i hjernen hvor de kan udøve deres virkning.

Forskninsggruppen samarbejder med en række universitetsforskere i ind- og udland, samt med forskningsgrupper på H. Lundbeck A/S og NovoNordisk. Derudover har forskningsgruppen et tæt dagligt samarbejde med GTS-firmaet Bioneer A/S vedrørende konsulentopgaver. Gruppen deltager i det danske forskningsnetværk Lundbeck Foundation Research Initiative on Brain Barriers and Drug Delivery (RIBDD) og det europæiske netværk  IM2PACT, et konsortium i programmet Innovative Medicines Initiative (IMI).

Vi har modtaget/modtager forskningsmidler fra Carlsbergfonden, Novonordisk Fonden, Lundbeckfonden, Det Strategiske Forskningsråd, Oticon Fonden m.fl.

 

ID: 1299175