Anders Østergaard Madsen

Anders Østergaard Madsen

Lektor

Primære forskningsområder

Crystal engineering 

Krystallografiske studier af molekylære krystaller.

Studier af ladningstætheder og vibrationer i polymorfe krystallinske systemer, kombineret med ab-initio beregninger, med henbilk på at forstå de thermodynamiske og kinetiske aspekter af krystaldannelse.

 

Aktuel forskning

Beregning af vibrationer i molekylære krystaller

For at forstå krystallers vækst og dannelse er det nødvendigt at forstå de faktorer, der invirker på krystallernes frie energi G = H-TS, dvs. både deres enthalpi H og entropi S.
Vibrationsentropien spiller en væsentlig rolle i forståelsen af polymorfe krystallers relative stabilitet. Det er relativt enkelt at måle entropien ved hjælp af kalorimetriske målinger, men det er meget sværere at beregne den nøjagtigt. Det skyldes  at det er svært at karakterisere de lav-frekvente molekylære vibrationer. Ved at sammenligne beregnede vibrationer med krystallografiske målinger og beregnede vibrationsentropier med thermodynamiske målinger får vi en bedre forståelse for de strukturelle årsager til den relative stabilitet af polymorfe krystaller.

 

 

 

ID: 4157