Specialeprojekter – Københavns Universitet

Institut for Farmaci > Uddannelser > Specialeprojekter

Specialeprojekter

Som specialestuderende på Institut for Farmaci indgår du i det daglige arbejde sammen med de øvrige ansatte og udfører et mindre, afgrænset delprojekt inden for de igangværende forskningsprojekter. Du vil under forløbet være tilknyttet én eller flere vejledere, som har et indgående kendskab til dit projekt.

Der er masser af tid til at overveje, hvor du gerne vil skrive dit speciale, og opsøge forskellige vejledere for at få yderligere information. Da der er begrænsninger på antallet af studerende på de enkelte projekter, har du større chance for at få det ønskede speciale, jo tidligere du er ude. Du skal desuden overveje, om du vil skrive speciale alene eller sammen med en anden studerende (dette er nogle steder et krav).

Dette specialekatalog er ment som en inspiration og hjælp til at finde det rigtige speciale for dig. Kataloget er opdelt således, at de enkelte forskningsgrupper med tilhørende vejledere er beskrevet sammen med eksempler på specialeopgaver.

Da du først skal udføre dit speciale på et senere tidspunkt, er disse beskrivelser kun ment som et udgangspunkt, eftersom forskningsresultater opnået indtil da kan ændre projekterne. De endelige projekter udformes derfor efter aftale med de studerende umiddelbart inden projektets start.

Master Thesis 2020-2021