Professor på Institut for Farmaci får bevilling fra Det Frie Forskningsråd (DFF) – Københavns Universitet

Institut for Farmaci > Nyheder > Nyheder 2016 > DFF-pris til Hanne Mørck

26. oktober 2016

Professor på Institut for Farmaci får bevilling fra Det Frie Forskningsråd (DFF)

Bevilling

DFF har bevilget 2,6 mio. kr. til professor Hanne Mørck på Institut for Farmaci med projektformålet at skabe en ny patientvenlig lægemiddelform via en platformsteknologi, som skal muliggøre forbedret optag af biologiske lægemiddelstoffer gennem den sublinguale slimhinde under tungen

Det Frie Forskningsråd har bevilget 2.585.704 mio. til professor Hanne Mørck Nielsen, Section for Biologics på Institut for Farmaci. Forskningsprojektet, der gennemføres i samarbejde med DTU, har titlen "Saliva-repellent, mucoadhesive nanofiber-based hybrid systems for sublingual delivery of biopharmaceuticals".

Projektbeskrivelse

En stigende andel af nye lægemiddelstoffer er af biologisk oprindelse. Disse terapeutiske proteiner og peptider er attraktive som lægemidler, da de har en specifik virkning i kroppen. Men desværre, grundet disses komplekse struktur og hurtige nedbrydning efter dosering, kræves meget avancerede drug delivery systemer for at opnå et godt optag i blodbanen medmindre stofferne administreres ved injektion.

Målet med dette projekt er at skabe en ny patientvenlig lægemiddelform via en platformsteknologi, som skal muliggøre forbedret optag af sådanne lægemiddelstoffer gennem den sublinguale slimhinde under tungen.

Teknologien består af tre delelementer, som tilsammen skaber et funktionelt hybrid system; i) en spyt-afvisende film, som skal beskytte det aktive stof mod at blive skyllet væk, ii) en mucoadhæsiv fiber-matrix af elektrospundne fibre, hvori lægemiddelstoffet er indkapslet, og som dermed sikrer tæt kontakt mellem det aktive stof og slimhinden og iii) hjælpe-molekyler til at fremme optaget hen over slimhinden. Teknologien bygger på skalerbare delelementer, hvilket vil øge muligheden for hurtig opskalering og implementering i en lægemiddelproduktion.

Projektet, hvori teknologien udvikles, muliggøres gennem tæt samarbejde mellem en unik og interdisciplinær gruppe af nationale og internationale eksperter inden for avancerede biomaterialer, elektrospinning og lægemiddelvidenskab.

Se mere om Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd, Teknologi og Produktion til DFF-Forskningsprojekter 1 og 2, juni 2016.