Forskningsresultater på forsiden af Lab-on-a-Chip journal – Københavns Universitet

13. juli 2015

Forskningsresultater på forsiden af Lab-on-a-Chip journal

ARTIKEL

En artikel af forsker Josiane Lafleur og medarbejdere ved Institut for Farmaci blev for nylig fremhævet på forsiden af det prestigefyldte tidsskrift Lab-on-a-Chip.

Forskningsartiklen "Rapid and simple preparation of thiol-ene emulsion-templated monoliths and their application as enzymatic microreactors" af forsker Josiane Lafleur og medarbejdere ved Institut for Farmaci blev for nylig fremhævet på forsiden af det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift Lab-on-a-Chip. (Lab Chip, 2015, vol. 15, s. 2162)

Lafleur og medarbejdere har vist en simpel metode til fremstilling af monolitter med stor overflade inde i mikrofluid-kanaler og til at belægge overfladen med enzymer for at realisere effektive og stabile enzymreaktorer.
Den udviklede teknologi har et stort potentiale for forskellige prøveforberedelsestrin til rutine og high throughput lægemiddelanalyse ved hjælp af mikrofluidiske systemer.

Se artiklen (på the Royal Society of Chemistry website):
"Rapid and simple preparation of thiol-ene emulsion-templated monoliths and their application as enzymatic microreactors".

Foto

Monolit i mikrokanal (kanalkant tv.). Foto: Institut for Farmaci, Section of Analytical Biosciences